Theo kế hoạch, 383 dự án sẽ được triển khai tại huyện Long Thành và Nhơn Trạch trong năm 2021. Quy mô sử dụng đất của những dự án này là khoảng 15.825ha.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho huyện Long Thành. Số dự án được triển khai trong năm 2021 tại huyện này là 174 dự án, quy mô sử dụng đất hơn 9.825ha. Hai lĩnh vực cần diện tích lớn nhất là hạ tầng giao thông với 326 dự án (diện tích gần 5.361ha) và 79 dự án khu dân cư (diện tích hơn 3.176ha). Xem thêm: dat dong nai

Tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tại nhiều huyện
Tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tại nhiều huyện

Tại huyện Nhơn Trạch, số dự án được triển khai trong năm 2021 là 209 dự án với quy mô sử dụng đất hơn 6.000ha. Trong đó có 84 dự án khu dân cư với diện tích gần 3.850ha, 35 dự án hạ tầng giao thông với diện tích hơn 1.000ha.

Cũng trong năm nay, huyện Nhơn Trạch phải thu hồi đất cho khoảng 161 dự án với 4.385ha. Đây cũng là địa phương được ưu tiên nguồn vốn để đầu tư các công trình giao thông lớn.

Tại TP. Biên Hòa, trong năm 2021, thành phố sẽ triển khai khoảng 335 dự án với diện tích 2.575ha. Trong đó có khoảng 95 dự án khu dân cư với diện tích đất là 1.335ha, khoảng 47 dự án hạ tầng giao thông với diện tích 197ha, khoảng 33 dự án thương mại dịch vụ với diện tích 269ha và 4 dự án mở rộng đất công nghiệp thêm 236ha... TP. Biên Hòa phải thu hồi khoảng 460ha đất cho 121 dự án. Đây cũng là nơi triển khai nhiều dự án nhất tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn TP. Long Khánh, huyện Xuyên Lộc, huyện Cẩm Mỹ, huyện Thống Nhất, huyện Vĩnh Cửu, huyện Định Quán.

Cập nhật đầy đủ thông tin, bảng giá về đất ở, đất nền, đất vườn, đất sào tại Đồng Nai tại: https://bandatdongnai.vn/